“Shijiazhuang Yuncang Water Technology Corporation Limited”

Sianur kislotasy (howuz kondisioneri)

1,3,5-triazin-2,4,6-triol

CAS RN: 108-80-5

Formula: (CNOH) 3

Molekulýar agram: 129.08

Saklanmagyň şerti: Gigroskopik

Mysal: Mugt


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Siýanur turşusynyň aýratynlyklary

Siýanur kislotasy (CYA), hlor stabilizatory ýa-da howuz kondisioneri diýlip hem atlandyrylýar, howuzyňyzdaky hlory durnuklaşdyrýan möhüm himiki maddadyr.Sianur turşusy bolmasa, hlor günüň ultramelewşe şöhleleriniň aşagynda çalt dargaýar.

Hlory gün şöhlesinden goramak üçin açyk howuzlarda hlor kondisioneri hökmünde ulanylýar.

1. Konsentrirlenen gidroklor turşusyndan ýa-da kükürt kislotasyndan ýagyş suwuk kristaldyr;

2. 1g takmynan 200ml suwda ereýär, yssyz, tagamly ajy;

3. Önüm keton görnüşinde ýa-da izosýanur kislotasy görnüşinde bolup biler;

4. Gyzgyn suwda, gyzgyn ketonda, piridinde, konsentrirlenen gidroklor turşusynda we kükürt kislotasynda çüýremezden, NaOH we KOH suw ergininde ereýär, sowuk alkogolda efir, efir, aseton, benzol we hloroform.

Tehniki spesifikasiýa

Harytlar Siýanur kislotasy granulalary Siýanur turşusy
Daş görnüşi Ak kristal granulalar Ak kristal tozy
Arassalygy (%, gury esasda) 98 MIN 98.5 MIN
Granularity 8 - 30 mesh 100 mesh, 95% geçýär

Önümiň görkezilmegi

MG_7611
MG_7589
_MG_7587

Bukja

Müşderileriň isleglerine görä.

Sianur kislotasynyň gaplanylyşy

Siýanur turşusynyň beýleki goşundylary

1. Hlorlanan emele gelenleriň sintezinde ulanylýar, trihloroisosýanur kislotasy;natriý ýa-da kaliý dihloroisosýanurat;

2. Sianur kislotasy-formaldegid rezini sintez etmek üçin ulanylýar;epoksi rezin;antioksidant;boýag;ýelim;pestisid gerbisid;metal sianid poslama inhibitory;polimer material üýtgediji we ş.m .;

3. Halotrihidroksiýazin derman öndürmekde ulanylýar.

4. Sianur kislotasy hloridi, boýag, örtük, duz we lipid öndürmek;

5. Esasan täze akartyjy serişdeleri, antioksidantlary, boýag örtüklerini, oba hojalygynyň gerbisidlerini we metal sianid poslama ingibitorlaryny sintez etmek üçin ulanylýar.Basseýnlerde hlor stabilizatory, sterilizasiýa we zyýansyzlandyryş hökmünde ulanylyp bilner;gönüden-göni neýlon we sek, ýakýan serişde we kosmetiki goşundylar hökmünde ulanylyp bilner.

howuz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň