“Shijiazhuang Yuncang Water Technology Corporation Limited”

Suwly çözgütlerden karbamid aýyrmak


 • Bukja:1 kg, 5kg, 50kg plastmas baraban ýa-da müşderileriň islegine görä
 • Doz:10,000 L suw üçin 25 g (10,000 ABŞ gallony üçin 3,3 unsiýa)
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Sianur kislotasyny aýyryjy

  Siýanur kislotasy hlor kondisioneri hökmünde ulanylýar.Sianur turşusynyň derejesi gaty ýokary bolsa (meselem 100 ppm), hloryň gulpy dörär we hloryň netijeliligi gaty pes derejä düşer.Indi, sianur kislotasyny 70 ppm-dan 50 ppm-a çenli azaltmak üçin birneme öňe gidişlik alýarys.

  Beýleki gizlin patent önümleri, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  Önümiň görkezilmegi

  Sianur kislotasyny aýyryjy
  Siýanur kislotasyny aýyrmak1

  Basseýn synag zolagy

  Spesifikasiýa:

  Synag zolaklary Önümiň beýany
  3-den 1 Mugt hlor / bromJemi aşgarlykPH
  4-den 1

   

  Mugt hlor / bromSianur turşusyJemi aşgarlykPH
  1-de 5

   

  Mugt hlor / bromJemi hlorSianur turşusyJemi aşgarlykPH
  7-de 1 Jemi gatylykMugt hlor / bromJemi hlorSianur turşusyJemi aşgarlykPH
  Ölçegi 10x0.5 sm
  Bukja Bir çüýşede 100 zolak, karton gutyda bir çüýşe, soň 12 kg karton gutuda

  Ulanylyşy:Basseýn synag zolagy, howuzlarda suwuň hilini barlamak üçin ulanylýar ýa-dawe spa.

  Önümiň görkezilmegi

  Üstünlik1
  Üstünlik

  Üstünlik

  1. Zawodymyzda köp ýyllaryň dowamynda derman reagentleri öndürilýär, şonuň üçin howuz synag zolaklarynyň takyklygy has ýokary.

  2. Hytaýda suwuk OTO + Fenol gyzyl we / ýa-da kagyz zolak üçin diňe birnäçe öndüriji bar, ýöne suwuklyk üçin hemmesi ortaça hil we gaty ygtybarly däl.Bu görnüşli synag kagyz zolagy üçin hil gaty ajaýyp, EUB / Günorta Amerika we ş.m. müşderilerimiziň ähli pikirleri gaty gowy, Amazon-yň iň gowy 6 markasynda bolsa bu çeşmeden ýasalan.

  3. Garaşsyz laboratoriýa önümiň üznüksiz ösmegini üpjün edýär.

  4. Gözleg we gözleg işlerini güýçlendirmek üçin Hytaýyň belli uniwersitetleri bilen hyzmatdaşlyk.

  5. Senagatdaky zerurlyklara düşünmek üçin halkara markalary bilen hyzmatdaşlyk ediň.

  6. Üpjün ediji hökmünde bäsdeşlik bahasy.

  7. Müşderiler beýleki markalara garanyňda tejribe ulanýarlar, meselem: Suw bilen baglanyşykdan soň bir reňk zolagynda her reňk blokuny bozmaň.Çüýşedäki adaty indeks reňkleriniň tapawudy beýleki markalara garanyňda has takyk.

  Önümiň görkezilmegi

  Karbamid aýyryjy
  Karbamid aýyrmak1q

  Karbamid aýyryjy

  Karbamid aýyryjy:basseýnlerdäki karbamidleri netijeli aýyryň, şeýlelik bilen hloryň netijeliligini ýokarlandyryň, ammiakdan ýaramaz täsirini peseldiň.Güýçli täsir.

  Doz:10,000 L suw üçin 25 gr (10,000 ABŞ gallony üçin 3,3 unsiýa).


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň