“Shijiazhuang Yuncang Water Technology Corporation Limited”

Kompaniýa habarlary

 • SGS synag hasabaty (Awgust, 2023) - cunçang

  SGS synag hasabaty (Awgust, 2023) - cunçang

  SGS synag hasabatynyň maksady, degişli düzgünlere, ülňülere, kesgitlemelere ýa-da müşderileriň talaplaryna laýyk gelýändigini kesgitlemek üçin belli bir önüm, material, proses ýa-da ulgam boýunça jikme-jik synag we derňew netijelerini bermekden ybarat.Müşderilere satyn almaga we ulanmaga mümkinçilik bermek üçin ...
  Koprak oka
 • SGS synag hasabaty (TCCA 90, SDIC 60%, SDIC dihidrat)

  SGS synag hasabaty (TCCA 90, SDIC 60%, SDIC dihidrat)

  SGS synag hasabaty TCCA 90 SGS synag hasabaty SDIC (SODIUM DICHLOROISOCYANURATE) 60% SGS synag hasabaty SODIUM DICHLOROISOCYANURATE DIHYDRATE
  Koprak oka
 • Hytaýdan bahar baýramy gutlaglary

  Hytaýdan bahar baýramy gutlaglary

  Hytaýyň Täze ýyly ýakyn wagtda gelýär.2023-nji ýyl Hytaýda towşan ýylydyr.Bereketleri we betbagtçylyklary, dabaralary, güýmenje we iýmitleri birleşdirýän halk festiwalydyr.Bahar baýramynyň uzak taryhy bar.Täze ýyl üçin doga etmekden we gadymy döwürde gurban bermekden döräpdir ...
  Koprak oka
 • Täze ýylyňyz gutly bolsun - cunçang

  Täze ýylyňyz gutly bolsun - cunçang

  Täze ýyl täze durmuş.2022-nji ýyl geçýär.Bu ýyla ser salanymyzda, oňaýsyzlyklar, puşmanlyklar we şatlyklar bar, ýöne biz berk ýöräp, ýerine ýetirdik;2023-nji ýylda biz henizem şu ýerde, bilelikde işlemeli, bilelikde ösüş gazanmaly we müşderilere bilelikde has gowy önümler hödürlemeli., bett ...
  Koprak oka
 • Polidadmak.

  Polidadmak.

  Adatça flokulant hökmünde ulanylýar we käwagt algisid bilen birleşdirilýär.Söwda atlaryna agequat400, St flokulant, gülgüne bejeriş, pişik sürüsi we ş.m. girýär. PDMDAAC wscp we poly (2-gidroksipropil dimetil ammiak hloridi) bilen sinergistik täsire eýe.413 köplenç co hökmünde ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Silikon Defoamer

  Silikon Defoamer

  Üçünji nesil defoamer polimimetilsiloksana (PDMS, dimetil silikon ýagy) esaslanýan silikon defoamerdir.Häzirki wagtda bu nesil defoamerleriň gözlegleri we ulanylyşy esasan Hytaýda jemlenendir.PDMS kremniniň kislorod zynjyryndan we ot ...
  Koprak oka