“Shijiazhuang Yuncang Water Technology Corporation Limited”

Poli alýumin hlorid (PAC)


 • Daş görnüşi:Poroşok
 • Ulag bukjasy:Eltip bermek
 • Görnüşi:Suwy bejermek himiki
 • Kislota-esasy emläk:Kislotaly ýerüsti zyýansyzlandyryjy serişde
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  PAC-yň tanyşdyrylyşy

  Poli Alýumin Hlorid (PAC), pürküji guratmak tehnologiýasy bilen öndürilen ýokary täsirli organiki däl POLYMER.Senagat galyndy suwlaryny (Kagyz senagaty, Dokma senagaty, Deri senagaty, Metallurgiýa senagaty, keramika senagaty, magdançylyk senagaty), içerki lagym suwlaryny we agyz suwuny arassalamak üçin giňden ulanylýar.

  PAC tehniki spesifikasiýasy

  Haryt PAC-I PAC-D PAC-H PAC-M
  Daş görnüşi Sary poroşok Sary poroşok Ak poroşok Süýt tozy
  Mazmuny (%, Al2O3) 28-30 28-30 28-30 28-30
  Esasylyk (%) 40 - 90 40 - 90 40 - 90 40 - 90
  Suwda eremeýän maddalar (%) 1.0 MAX 0.6 MAX 0.6 MAX 0.6 MAX
  pH 3.0 - 5.0 3.0 - 5.0 3.0 - 5.0 3.0 - 5.0

   

  Bukja

  Paket: 25KG PP & PE sumka, 20KG PE sumka we Ton halta.

  gaplaň

  Arza

  Poli Alýumin Hlorid (PAC) suwy arassalamagyň, agyz suwunyň, senagat hapa suwlarynyň, şäher hapa suwlarynyň we kagyz senagatynyň ähli görnüşleri üçin flokulant hökmünde ulanylyp bilner.Beýleki koagulantlar bilen deňeşdirilende, bu önüm aşakdaky artykmaçlyklara eýedir.

  1. Has giňişleýin ulanmak, has gowy suw uýgunlaşmagy.

  2. Uly uçurym köpüsini çalt we gowy ýagyş bilen emele getiriň.

  3. PH bahasyna has gowy uýgunlaşmak (5-9), we PH bahasynyň peselýän diapazony we bejergiden soň suwuň aşgarlygy.

  4. Suwuň pes temperaturasynda ygalyň durnukly täsirini saklamak.

  5. Beýleki alýumin duzundan we demir duzundan has ýokary aşgarlaşma, enjamlara az eroziýa.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň