“Shijiazhuang Yuncang Water Technology Corporation Limited”

Antifoam |Çalt defoaming - Möhüm defoaming täsiri

Antifoam suwuň üstündäki dartyş güýjüni, erginleri, süspensiýalary we ş.m. azaldyp, köpügiň emele gelmeginiň öňüni alyp biler ýa-da asyl köpügini azaldyp ýa-da ýok edip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Antifoam Giriş

Defoamer suwuň üstündäki dartyş güýjüni, erginleri, süspensiýalary we ş.m. azaldyp, köpügiň emele gelmeginiň öňüni alyp biler ýa-da asyl köpügini azaldyp ýa-da ýok edip biler.

Amatly önüm hökmünde önümçilik kuwwatyny ýokarlandyryp, iş netijeliligini optimizirläp, önümiň hiline takyk gözegçilik edip biler, daşky gurşawyň hapalanmagyny azaldyp biler we çykdajylara gözegçilik edip biler, dürli pudaklarda giňden ulanyldy.

Fatagly alkogol, polieter, organosilikon, mineral ýag we organiki däl kremnini öz içine alýan antifoamyň doly setirini üpjün edip bileris, şeýle hem emulsiýa, Aç-açan suwuklyk, Poroşok görnüşi, Nebit görnüşi we gaty bölejik ýaly antifoamyň ähli görnüşlerini üpjün edip bileris.

Önümlerimiz diňe bir ýokary durnuklylyk we köpük basyşyny gowy ýerine ýetirmek bilen çäklenmän, gysga wagt ulanylyşy we uzak wagtlap ýokary netijeliligi bilen içerki we hatda halkara bazaryndan tapawutly häsiýetli önüme öwrüldi.

Coveredapylan pudaklarda kem-kemden 2-3 ýyldyz önümini döredýäris.Ulanyjylaryň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin.

Antifoam (1)
Antifoam (2)

Bukja

25KG, 200KG, 1000KG / deprek gaplamak.

Bukja

Saklamak

2 ýyl amatly ýerde saklaň.Umumy himiki maddalar hökmünde daşalýar.

Saklamak

Arza

Antifoam (defoamer hem diýilýär) örän giň meýdanlarda ulanylýar:

Pul Pul we kagyz senagaty

● Suw bilen bejermek

Erguwujy serişde

Aint Boýag we örtük pudagy

● Nebit ýatagy

Other we beýleki pudaklar

Senagat Amallar Esasy önümler
Suwy bejermek Deňiz suwuny süýjediji LS-312
Gazanyň sowadylmagy LS-64A, LS-50
Pulpa we kagyz ýasamak Gara likýor Galyndy kagyz pulpasy LS-64
Agaç / sypal / gamyş pulpasy L61C, L-21A, L-36A, L21B, L31B
Kagyz maşyn Kagyzyň ähli görnüşleri (kagyzy goşmak bilen) LS-61A-3, LK-61N, LS-61A
Kagyzyň ähli görnüşleri (kagyzdan başga) LS-64N, LS-64D, LA64R
Iýmit Piwo çüýşesini arassalamak L-31A, L-31B, LS-910A
Şeker şugundyry LS-50
Çörek hamyry LS-50
Şeker hasasy L-216
Agro himiki maddalar Konserw LSX-C64, LS-910A
Tohum LS41A, LS41W
Erguwujy serişde Mata ýumşadyjy LA9186, LX-962, LX-965
Kir ýuwujy poroşok (süýüm) LA671
Kir ýuwujy poroşok (taýýar önümler) LS30XFG7
Gap-gaç ýuwýan maşynlar LG31XL
Kir ýuwujy suwuklyk LA9186, LX-962, LX-965
Senagat Amallar
Suwy bejermek Deňiz suwuny süýjediji
Gazanyň sowadylmagy
Pulpa we kagyz ýasamak Gara likýor Galyndy kagyz pulpasy
Agaç / sypal / gamyş pulpasy
Kagyz maşyn Kagyzyň ähli görnüşleri (kagyzy goşmak bilen)
Kagyzyň ähli görnüşleri (kagyzdan başga)
Iýmit Piwo çüýşesini arassalamak
Şeker şugundyry
Çörek hamyry
Şeker hasasy
Agro himiki maddalar Konserw
Tohum
Erguwujy serişde Mata ýumşadyjy
Kir ýuwujy poroşok (süýüm)
Kir ýuwujy poroşok (taýýar önümler)
Gap-gaç ýuwýan maşynlar
Kir ýuwujy suwuklyk

Antifoam


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň